Sabino Canyon Hike & Run Logo
(520) 689-7800 | contact@sabinocanyonhikerun.com

Sabino Canyon Info

Sabino Creek

Approx. Water Level
5%

Updated | 7/12/2021

Bear Creek

Approx. Water Level
20%

Updated | 7/12/2021

Seven Falls

Approx. Water Level
20%

Updated | 7/12/2021

X
X