Blackett's Ridge | Route

blackett's ridge

5.78m/9.3km

*out & back

Hard

Strava Segments